Aktualitet|

Nxito të vetëdeklarosh adresën e banesës tënde në e-Albania dhe merr shërbimet që të duhen pranë Gjendjes Civile!
Kliko mëposhtë dhe bëj vetëdeklarimin e adresës tani!
👇
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window