Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, si dhe Rregullores së Këshillit Bashkiak, ju njoftoj se mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë, 31.01.2022, ora: 14:00 me rendin e ditës si vijon.

  1. Miratim i procesverbalit të mbledhjes së datës 24.12.2021 dhe 19.01.2022
  2. P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%, për muajin 01-31.01. 2022”.
  3. P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin 01-31.01. 2022”.
  4. P/ Vendim “Për vendosjen në shtëpinë e të moshuarve të Znj. Stavrini Bashari”.
  5. Raport i punës së Drejtorisë së Ujësjellësit.
  6. Raport i vendimmmarrjes së Këshillit Bashkiak për vitin 2021.
  7. Të ndryshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window