Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit Bashkiak neni 62, si dhe kërkesës së Kryetarit të Bashkisë, Z. Flamur Golemi,    datë 07.03.2022 ju njoftoj se mbledhja jashtë radhe e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet nëdatë. 10.03.2022, ora: 12:00 me rendin e ditës si vijon.

 

  1. P/ Vendim “Për një ndryshim në vendimin nr 107, datë 24.12.2021 “Për miratimin e buxhetit 2022” me qëllim financimin e objektit “Blerje karburanti për mjete, korrje , ngrohje ” Loti I “Blerje naftë dhe benzinë”
  2. P/Vendim për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” për Z. Luigi Soreca.

Mbledhja do të zhvillohet online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window