Ndërhyrje|

Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme. Në lagjet “Kodra e Shtufit”, “Gërhot”, etj nga strukturat e bashkisë është punuar për instalimin e pikave të ndriçimit rrugor me llamba LED. Ndërhyrje të tilla, në rrjetin e ndriçimit publik, po kryhen edhe në njësitë administrative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window