Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Picar, strukturat e bashkisë kanë ndërhyrë për pastrimin e mjedisit. Në fshatin Picar, është punuar për largimin e mbetjeve urbane dhe sistemimin e shtretërve të përrenjëve dhe kolektorëve të rrjetit të kullimit. Mbrojtja e mjedisit, në qytet dhe njësitë administrative është një prej prioriteteve të Bashkisë Gjirokastër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window