Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Odrie, strukturat e Bashkisë Gjirokastër kanë ndërhyrë për rehabilitimin e infrastrukturës rrugore.

Punonjësit dhe mjetet e rënda të Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë, punuan për mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme në fshatra dhe segmenteve që përshkojnë tokat bujqësore.

Gjithashtu është ndërhyrë për rehabilitimin e rrugës që lidh fshatin Hundëkuq me pjesën tjetër të kësaj njësie administrative.

Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window