Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Lunxhëri, me mbështetjen e bashkisë, punohet për mirëmbajtjen e kolektorëve të vaditjes, në sipërfaqet bujqësore.

Ndërhyrje janë kryer në rrjetin e ujitjes, në fshatrat  Karjan, Erind dhe Shëntodhër.

Rehabilitimi i kanaleve vaditës iu vjen në ndihmë fermerëve të kësaj zone, e cila ka prioritet zhvillimin e agroturizmit. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window