Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Cepo, Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me komunitetin kanë mbjellë 50 fidanë të rinj, pemë bliri.

Fidanët dekorativ u mbollën përgjatë rrugës hyrëse dhe në qendër të fshatit Zhulat.

Vazhdimisht bashkia në bashkëpunim me njësitë administrative dhe banorët, kanë mbjellë pemë të reja në fshatra të ndryshëm.

Nisma të tilla shërbejnë për mbrojtjen e mjedisit dhe shmangien e problematikave të rrëshqitjeve të tokës, gjatë stinës së dimrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window