Ndërhyrje|

Mjedisi i pastër është prioritet i punës së Bashkisë Gjirokastër. Strukturat e bashkisë vazhdojnë ndërhyrjen për pastrimin nga mbetjet urbane të mjediseve publike, shtretërve të përrenjëve dhe rrethinave në qytet dhe njësitë administrative. Policia Bashkiake po inspekton zonat problematike përsa i përket depozitimit të mbetjeve ndërsa në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese janë proceduar tre subjekte si shkaktarë të ndotjes urbane. Në zbatimin e Planit Kombëtar të Pastrimit është i domosdoshëm bashkëpunimi dhe kontributi i komunitetit për një mjedis të pastër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window