Ndërhyrje|

Mjedis i pastër nga mbetjet urbane është një prej prioriteteve të punës së Bashkisë Gjirokastër. Strukturat e bashkisë vazhdojnë ndërhyrjet për pastrimin dhe sistemimin e mjediseve publike, segmenteve rrugore, shtretërve të përrenjëve në qytet dhe njësitë administrative. Domosdoshmëri për një mjedis të pastër është edhe kontributi i komunitetit dhe depozitimi i mbetjeve urbane në vendet e përcaktuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window