Ndërhyrje|

Mirëfunksionimi i sistemit vaditës në sipërfaqet bujqësore, gjatë periudhës së verës, është një ndër prioritetet e punës së strukturave të bashkisë.

Në mbështetje të fermerëve është ndërhyrë për mirëmbajtjen e skemave të ujitjes, kolektorëve të vaditjes dhe veprave të marrjes në të gjitha njësitë administrative.

Vëmendje po i kushtohet mbështetjes së prodhimit bujqësor në zonat që kanë prioritet zhvillimin e agroturizmit. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window