Projekte|

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Qytetarët akses për shërbimet online

Punojmë për të rritur cilësinë e shërbimeve për qytetarët duke ofruar tashmë edhe shërbimin online. Pas çeljes së sportelit të bashkisë në mjediset e ADISA, do të nisë funksionimin qendra “One Stop Shop” në Njësinë Administrative Lunxhëri, në të cilën banorët do të kenë mundësi të aplikojnë online për pajisjen me dokumentat e ndryshme. Synojmë që zyrat me një ndalesë, të çelen në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër, duke i krijuar mundësinë qytetarëve të interesuar të kenë akses për të përfituar shërbimet online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window