Projekte|

Baxtalo  o 5  Novèmbro, Maśkarthemutno Dive  Rromane Ćhibjake!

Urime 5 Nëntorin, Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Rome!

Europe House Tirana na mirëpriti në firmosjen e Marrëveshjes së Mirëkuptimit mes Këshillit të Europës , Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe bashkisë Gjirokastër mbi zbatimin e programit ROMACTED II , për hartimin e ” Planit Lokal të Integrimit Rom ” buxhetimin dhe financimin e tij . ROMACTED Albania është  një program i financuar nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga Këshilli i Europës në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window