Aktivitete|

Ambientalistët e rinj nga Gjirokastra po japin një kontribut të vlefshëm, për të mbrojtur ekosistemin dhe për të çuar përpara agjendën e gjelbër.Vazhdimisht kemi mbështetur nismat e tyre për një mjedis të pastër, mbjelljen e pemëve të reja dhe zgjerimin e kurorës së gjelbër në zonën e Malit të Gjerë.Kontributi i të rinjve për mjedisin ka ndikim të drejtpërdrejtë në imazhin e qytetit dhe vendosjen e resurseve natyrore në shërbim të zhvillimit të turizmit. Do të bashkëpunojmë me ambientalistët e rinj për konkretizimin e ideve dhe iniciativave për një Gjirokastër të gjelbër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window