Aktivitete|

Vlerësuam me titullin “Qytetar Nderi i Gjirokastrës” (pas vdekjes) arkitektin e mirënjohur Skënder Luarasi. Ai ka një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e mjaft veprave social-kulturore, për arkitekturën e Gjirokastrës dhe veçanërisht si bashkautor në hartimin e Planit të Parë Rregullues të qytetit tonë. Puna e Skënder Luarasit është mesazh për respektimin e vlerave arkitektonike dhe harmonizimin e ndërtimeve të reja me traditën, në funksion të zhvillimit urban të Gjirokastrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window