Projekte|

Bashkia Gjirokastër organizon në datë 21.05.2020, ora 11:00 në ambientet e jashtëme të “Hotel Olimpikut” konsultimin publik për Planin e Detajuar Vendor (PDV) për njësitë strukturore Z.E.1.1., Z.E.1.2 dhe Z.E.2.2 (zona midis Gërhotit dhe Viroit).
👉Ftojmë gjithë të interesuarit, pronarë trojesh, institucione publike dhe specialist të fushës të marrin pjesë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window