Uncategorized|

Këndi Arkivor, i cili funksionon në mjediset e bibliotekës “Apostol Meksi”, po tërheq interesimin në rritje të qytetarëve dhe studiuesve, për shfrytëzimin e dokumenteve arkivore dhe historike.

Ky kënd u çel si bashkëpunim i Bashkisë Gjirokastër dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Funksionim i tij iu vjen në ndihmë të interesuarve, ndërsa shkurton  kohën dhe kostot ekonomike për sigurimin e dokumenteve të pronësisë, historike, administrative, etj.

Pasi marrin informacionin online, të interesuarit duhet të aplikojnë pranë Postës Shqiptare, për tërheqjen nga arkivi të dokumentacionit të kërkuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window