Aktivitete|

Bashkia Gjirokastër në kuadër të projektit “GreenPoint- Mobile” i programit INTERREG IPA II CBC GREECE-ALBANIA organizon “Green Week” – Java ndërgjegjësuese mbi menazhimin e mbetjeve urbane dhe promovimin e procesit të riciklimit në territor.
Në datat 14 -18 qershor aktivitetet sensibilizuese do t’ju adresohen institucioneve publike dhe private, OSHC-ve, të rinjve, komunitetit në përgjithësi në qytet dhe njësitë administrative, zonën turistike TID, etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window