Aktualitet|

Jeton jashtë Shqipërisë?
Deklaro adresën e vendbanimit në shtetin ku jeton dhe punon dhe forco lidhjen me shtetin amë duke përfituar shërbimet e gjendjes publike që të nevojiten dhe shërbime të tjera nga përfaqësitë diplomatike të Shtetit tonë.
Hyr në e-Albania
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
dhe deklaro adresën tënde!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window