Njoftim për mbledhje jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë10.03.2022.

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit... Read More → Njoftim për mbledhje jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë10.03.2022.

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 28.02.2022.

Njoftime|

  Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53 dhe Rregullores së... Read More → Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 28.02.2022.

Njoftim:

Njoftime|

Njoftim: Për ndryshimin e orës dhe mbajtjes së mbledhjes së Këshillit Bashkiak për muajin Janar 2022.... Read More → Njoftim:

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 31.01.2022

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, si dhe Rregullores së... Read More → Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 31.01.2022

Close Search Window