Aktivitete|

Me mesazhin “Bëje botën portokalli !” bashkia ka vazhduar programin e aktiviteteve në “16 Ditët e Aktivizimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”. Organizime të tilla synojnë sensibilizimin e shoqërisë për respektimin e të drejtave të grave dhe vajzave si dhe parandalimin e dhunës së çdo forme ndaj tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window