Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon zbatimin e nismave, për mbjelljen e pemëve të reja dhe rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara, në zona të ndryshme të qytetit. Strukturat e bashkisë kanë mbjellë 50 fidanë dekorativ, në kodrën e kalasë së gurtë. Krahas dobishmërisë për mbrojtjen mjedisit, mbjellja e pemëve të reja, do të evitojë edhe erozionin e tokës në këtë zonë. Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të komunitetit !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window