Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon ndërhyrjet për rehabilitimin e rrugëve të brendshme, në zonat rurale.

Strukturat e bashkisë, në bashkëpunim me njësitë administrative Cepo, Lunxhëri dhe Picar kanë punuar për mirëmbajtjen e segmenteve rrugorë.

Ndërhyrje të tilla janë kryer në fshatrat Çepun, Picar, etj duke zgjidhur problematikat e mbartura në vite, për lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window