Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe njësitë administrative. Nga strukturat e bashkisë, është punuar për instalimin e ndriçimit rrugor me llamba LED në lagjet “Varosh”, “Granicë” dhe “Blloku i furrave”. Gjithashtu ndërhyrje në rrjetin e ndriçimit rrugor, janë kryer në fshatrat Fushëbardhë dhe Kolonjë. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në shërbim të komunitetit !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window