Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit. Në fshatin Picar, Njësia Administrative Picar, po punohet për rehabilitimin e rrugëve të brendshme të fshatit, pastrimin e mjedisit, etj. Gjithashtu në Njësinë Administrative Antigone vazhdojnë punimet për mirëmbajtjen e segmenteve rrugore. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window