Uncategorized|

Bashkia Gjirokastër po mirëadministron sipërfaqet me pyje, duke evituar prerjet e paligjshme dhe dëmtimin e tyre.

Drejtoria e Bujqësisë, Pyje –Kullotave dhe Veterinarisë, në bashkëpunim me njësitë administrative dhe kryetarët e fshatrave kanë zhvilluar takime sensibilizuese në komunitet, për mosdëmtimin e masiveve pyjorë për dru zjarri.

Në Bashkinë e Gjirokastrës përfshihen 11 mijë ha pyje dhe 12 mijë ha sipërfaqe kullote.

Gjatë stinës së dimrit, grupet e punës në terren, po kryejnë inspektime për evitimin e prerjeve të paligjshme dhe ndëshkimin ligjor të kundërvajtësve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window