Ndërhyrje|

Për të evituar problematikat gjatë stinës së dimrit për fermerët, Bashkia Gjirokastër ka ndërhyrë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kullimit, në tokat bujqësore. Është investuar për rehabilitimin e kolektorëve të kullimit, në një gjatësi prej 10 km linear,për të shmangur përmbytjet në sipërfaqet bujqësore, në të gjitha njësitë administrative. Punimet e kryera synojnë parandalimin e dëmeve për fermerët dhe zhvillimin e agropërpunimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window