Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër investon për rehabilitimin e rrugicave karakteristike,në zonën muzeale të qytetit.Punime të tilla janë kryer për shtrimin me kalldrëm të rrugicave në lagjet “Dunavat”,“Palorto” dhe “Varosh”,duke respektuar elementët ndërtimorë, të qytetit të gurtë.

Ndërhyrjet e mundësuara nga bashkia restaurojnë dhe evidentojnë vlerat e traditës,në shërbim të zhvillimit të turizmit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window