Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër është pjesë aktive e Planit Kombëtar të Pastrimit. Strukturat e bashkisë në bashkëpunim me institucionet publike po ndërhyjnë për largimin e mbetjeve urbane dhe në fshatra. Në njësitë administrative Lunxhëri, Picar dhe Odrie është punuar për pastrimin dhe sistemimin e mjedisit, duke sensibilizuar edhe komunitetin për depozitimin e mbetjeve urbane, në vendet e përcaktuara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window