Aktivitete|

Bashkia Gjirokastër është bërë pjesë e programit të aktiviteteve me logon “16 Ditët e Aktivizimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”. Qendra e Trajtimit të Rasteve të Dhunës në Familje, organizoi një aktivitet sensibilizues me fëmijët që janë asistuar nga kjo qendër si shkak i dhunës në familje. Mes të tjerash nëpërmjet punimeve në pikturë fëmijët përcollën mesazhin “Stop dhunës !”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window