Ndërhyrje|

Mirëkujdesja për sipërfaqet e gjelbra dhe pastrimi i mjedisit nga mbetjet urbane është një ndër prioritetet e punës së Bashkisë Gjirokastër. Strukturat e bashkisë po ndërhyjnë për pastrimin e segmenteve rrugore, mjediseve publike dhe shtretërve të përrenjëve në lagjet e ndryshme. Gjithashtu punohet edhe për mirëmbajtjen e lulishteve dhe shiritave të gjelbër. Domosdoshmëri është sensibilizimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit dhe mosdëmtimi i sipërfaqeve të gjelbra. Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të komunitetit !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window