Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Lazarat kryhet pastrimi i mjedisit dhe rrjetit të kolektorëve nga mbetjet urbane, duke evituar ndotjen e ambientit gjatë stinës së verës. Gjithashtu nga stukturat e bashkisë punohet për sistemimin e rrugëve të brendshme në këtë njësi administrative dhe vendosjen e sinjalistikës rrugore. Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window