Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë, për shfrytëzimin e kullotave për sezonin e verës 2022.

Shpallje|

Njoftim Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë,... Read More → Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë, për shfrytëzimin e kullotave për sezonin e verës 2022.

Njoftim  Faza e dytë për programin e “Subvencionit të qirasë”. 

Shpallje|

Qytetarët që kanë depozituar kërkesën dhe formularin tip duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së... Read More → Njoftim  Faza e dytë për programin e “Subvencionit të qirasë”. 

Njoftim

Shpallje|

Në kuadër të zbatimit të programeve të strehimit social, hapen aplikimet për “ Subvencion qiraje”.... Read More → Njoftim

Njoftim Shpallje Fituesi

Shpallje|

... Read More → Njoftim Shpallje Fituesi

Njoftim për shpallje për vend pune të lirë pune

Shpallje|

... Read More → Njoftim për shpallje për vend pune të lirë pune

Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve kullosore dimërore për blegtorët.

Shpallje|

Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve... Read More → Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve kullosore dimërore për blegtorët.

Njoftim Konsultim me Publikun

Shpallje|

Njoftim Konsultim me Publikun ➡️Në kuadër të PZHIUT ka përfunduar faza e projekt-zbatimit në... Read More → Njoftim Konsultim me Publikun

🔴Njoftim

Shpallje|

🔴Njoftim Aplikime për Programet e Strehimit Social – Faza e Parë Të nderuar qytetarë të... Read More → 🔴Njoftim

Open Tender Procedure for External Expertise (ADRINETBOOK/EXT.EXPERTISE/2021/01)

Shpallje|

The Municipality of Gjirokastra, as part of the “Adrion Cultural Heritage Collections Network –... Read More → Open Tender Procedure for External Expertise (ADRINETBOOK/EXT.EXPERTISE/2021/01)

THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER – Objekti I kontratës/marrëveshjes kuadër : “Rikonstruksioni I teatrit “ Zihni Sako” Gjirokastër.

Shpallje|

  BASHKIA GJIROKASTËR   THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER   Emri dhe adresa e autoritetit... Read More → THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER – Objekti I kontratës/marrëveshjes kuadër : “Rikonstruksioni I teatrit “ Zihni Sako” Gjirokastër.

Close Search Window