Bujqesi|

Rreth 250 Ha tokë bujqësore në Cepo e Picar do të vaditen pa problem sot e tuje. Ndërhymë për pastrimin e kanalit kryesor nga Gurra e Picarit në Humelicë. Në këtë zonë nuk ishte vënë dorë prej vitesh. Do të sistemojmë dhe vëmë në funksionim edhe kanale të tjera vaditësë në Lunxhëri, Antigone e Lazarat. S’ka gjë më të rëndësishme për zonat rurale sesa infrastruktura për tokën bujqësore. Njerëzit që banojnë në fshat e kanë lidhur jetën me tokën. Përgjegjësi e jona t’i ndihmojmë ta zhvillojnë tokën e të prodhojnë prej saj. 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window