Shpallje|

🔮Njoftim

Aplikime pĂ«r Programet e Strehimit Social – Faza e ParĂ«
Të nderuar qytetarë të Gjirokastër!
Ju informojmë se, në kuadër të zbatimit të programeve të strehimit social, hapen aplikimet për fazën e parë, nga data 22.02.2021 deri më datë 29.02.2021
Bazuar nĂ« ligjin nr. 22/2018 “PĂ«r strehimin social”, VKM, nr.384, datĂ« 12.06.2019 “PĂ«r pĂ«rcaktimin e dokumentacionit pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar strehim sipas çdo programi social tĂ« strehimit dhe tĂ« afateve tĂ« procedurave tĂ« miratimit nga organet e vetĂ«qeverisjes vendore”,
âžĄïžBashkia GjirokastĂ«r fton tĂ« gjithĂ« qytetarĂ«t e interesuar, tĂ« cilĂ«t plotĂ«sojnĂ« kriteret e pĂ«rcaktuara, qĂ« tĂ« aplikojnĂ« pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar nga programet sociale tĂ« strehimit.

âžĄïžFtojmĂ« tĂ« gjithĂ« tĂ« interesuarit qĂ« kanĂ« aplikuar mĂ« parĂ« pĂ«r njĂ« nga programet e strehimit, pĂ«r tĂ« pĂ«rditĂ«suar tĂ« dhĂ«nat e deklaruara sipas legjislacionit nĂ« fuqi.
☑Kushtet qĂ« duhen plotĂ«suar pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar nga “Programi i subvencionimit tĂ« qirasĂ« “ :
✅TĂ« jetĂ« banor i BashkisĂ« GjirokastĂ«r
✅TĂ« ketĂ« mbushur moshĂ«n 18 vjeç
✅TĂ« mos ketĂ« banesĂ« nĂ« pronĂ«si ose tĂ« zotĂ«rojĂ« njĂ« sipĂ«rfaqe banimi nĂ«n normat e strehimit sipas pĂ«rcaktimeve ligjore ose ka mbetur i pastrehĂ« pĂ«r shkaqe tĂ« pĂ«rcaktuara nĂ« ligj
✅Ka tĂ« ardhura tĂ« pamjaftueshme pĂ«r tĂ« pĂ«rballuar shpenzimet e strehimit tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m sipas pĂ«rcaktimeve ligjore

☑Kushtet qĂ« duhen plotĂ«suar pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar nga “Programi i subvencionimit tĂ« interesave tĂ« kredive” :
✅TĂ« jetĂ« banor i BashkisĂ« GjirokastĂ«r
✅TĂ« ketĂ« mbushur moshĂ«n 18 vjeç
Të mos ketë banesë në pronësi ose të zotërojë një sipërfaqe banimi nën normat e strehimit sipas përcaktimeve ligjore ose ka mbetur i pastrehë për shkaqe të përcaktuara në ligj
✅Ka tĂ« ardhura tĂ« pamjaftueshme pĂ«r tĂ« pĂ«rballuar pagesat e kredisĂ« pĂ«r blerjen e njĂ« banese pĂ«r njĂ« strehim tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m sipas pĂ«rcaktimeve ligjore

âžĄïžProcedurat pĂ«r tĂ« pĂ«rfituar nga programet sociale tĂ« strehimit

âžĄïžFaza e parĂ«:
Plotësimi i formularit tip
Fotokopje e kartës të identitetit të aplikantit
ÇertifikatĂ«n familjare.

âžĄïžFormularin e aplikimit mund ta tĂ«rhiqni pranĂ« DrejtorisĂ« sĂ« ShĂ«rbimit Social,Bashkia GjirokastĂ«r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window