REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

             
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
Viti 2021Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër24.12.2021Hotel "Cajupi"12:00
Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date-31-01-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.01.2022Hotel "Cajupi"12:0013:0060 minMbledhje e Radheshttp://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-3/http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/processakt.31.01.2022_202205120935.pdf
Viti 2022Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër18.02.2022Online11:0011:4545 minMbledhje Jashtëradhehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/IMG_6754-1.pdf
Nr 3/Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date-28-02-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër28.02.2022Hotel "Cajupi"12:00Mbledhje e Radheshttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/proces.28.02.2022_202205120938.pdf
Nr 4/Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhje-jashte-radhe-te-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date10-03-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër10.03.2022Online12:00Mbledhje Jashtëradhehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhje-jashte-radhe-te-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date10-03-2022/http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/proces.10.03.2022_202205120937.pdf
Nr5/Viti 2022https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03155Mkuesf1qwLaC72Ak5dWPpNT12rUjopvMzbpVdVniBbaYBAWfP2UbBsS7kUH8Rl&id=110290420777831&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-RNjoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.03.2022Hotel "Cajupi"14:1016:352 orë e 25minMbledhje e Radheshttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Rendi-i-Dites.jpeghttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/proces-verbal-31.03.2022.pdf

 

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

      
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"

Comments are closed.

Close Search Window