STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE NUMRI I PUNONJESVE

RREGULLORJA E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TE ADMINISTRATËS

STRUKTURA E PAGAVE

Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
Orari :  E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Comments are closed.

Close Search Window